Vekselkasse

I kontrollpanelet under Konfigurasjon > Generelt > POS kan du legge inn ønsket standard kontantbeholdning, som skal være en målestokk for hvor mye det alltid skal ligge i kasseskuffen, ved oppstart og avslutning av sesjon/kassasalg.

kontantbeholdning

Gitt verdi vil da alltid vises/foreslås i feltet for kontantbeholdning ved start av kassasalget. Telles det en annen sum i kassaskuffen må denne summen legges inn.

kontantbeholdning_pos

Vekselkasse/kontantbetaling må aktiveres i appen via Hovedmeny > Innstillinger > Betaling

kasseskuff_pos