Kassapunkter

Et kassapunkt kan være en fysisk plassering i butikk, eller en portabel enhet som benyttes av en bruker.

I Mystore er kassapunkter koblet opp mot administratorer. Hver administrator får en kasse-ID, som da definerer kassapunktet. Altså vil innlogget administrator (i appen) alltid være gjeldene kassapunkt på en gitt kasse. Hvordan legge til administrator

Innlogget bruker/administrator kaller vi også for hovedbruker

Du kan altså velge om kassapunktet skal være en fast generisk bruker som ikke endres per kasse – f. eks Kasse 1, som da blir fast hovedbruker på en gitt kasse/ipad – eller om det til en hver tid er den individuelle brukeren/ansatte som bruker gitt kasse som definerer kassapunktet.

For å opprette et nytt kassapunkt oppretter du en ny administrator via kontrollpanelet (Konfigurasjon > Administratorer).

kassapunkt-admin