Hvordan velge selger

Det er tre alternativer for å velge selger i Mystore Datakasse:

 • Ved hjelp av en selgermeny
 • Ved bruke av PIN-kode eller skannnig av ansattkort. Disse to alternativene vil være tilgjengelig i samme modal.

Dette kan velges via Hovedmeny > Innstillinger > Generelt.
Her kan du også velge om valg av selger skal påtvinges etter hvert salg.

 1. Tving valg av selger mellom hvert salg
  Hvis dette valget er åpnes selgermeny eller PIN-kode/ansattkort-skanning automatisk etter hvert salg. Om det er selger meny eller PIN-kode/ansattkort bestemmes i valget under
 2. Bruk ansattkort eller PIN-kode ved valg av selger
  Hvis dette valget er av vil selgermeny være gjeldende. Hvis valget slås vil PIN-kode/skanning av ansattkort være gjeldende. velg_selger_innstilling

Valg av selger via selgermney

 1. Trykk på selgerknappen øverst i appen. Selgermenyen åpnes
 2. Trykk på ønsket selger velg_selger_1 velg_selger_2

Kan jeg skjule brukere fra selgermenyen?

Hvis du har mange brukere/administratorer som ikke er selgere i datakassen kan du velge å skjule disse fra selgermenyen.

 1. Trykk på selgerknappen øverst i appen. Selgermenyen åpnes
 2. Trykk på innstillinger-ikonet øverst til høyre i selgermenyen
 3. Her kan du velge hvilke brukere som skal være synlig i selgermenyen. Dette er kun synsmessig, brukerne vil ikke bli slettet/deaktivert. valg_selgermeny velg_selger_synlighet

Valg av selger via PIN-kode eller ansattkort

 1. Slå på valget Bruk ansattkort eller PIN-kode ved valg av selger
 2. Du får nå mulighet til å skrive inn PIN-kode eller skanne ansattkort velg_selger_pin

Hvor legger jeg inn PIN-koder?

PIN-koder til brukere legges inn i kontrollpanelet via Konfigurasjon > Administratorer.

 1. Klikk på administrator som skal ha PIN-kode
 2. Klikk Rediger
 3. Legg inn PIN-kode selger_pinkode

Hvordan får jeg ansattkort?

Ansattkort kan du hente ut fra kontrollpanelet via Konfigurasjon > Administratorer > Ansattkort. ansattkort

Her kan du generere ansattkort/EAN-koder for alle, eller ønskede, administratorer.