Koble til bankterminal

  1. Trykk på bankterminalikonet øverst i appen. Du blir nå sendt til betalingsinnstillinger.
  2. Trykk på Koble til terminal
  3. Trykk på terminalen du vil koble opp mot kassen din. Hvis du har flere terminaler må du sjekke serienummeret for å velge riktig terminal.

Når terminalen er koblet til vil terminalikonet øvertst i appen lyse grønt (isteden for grått). Kortknappen nederst i handleurven vil også være grønn når bankterminal er koblet til

bankterminal_1 bankterminal_2 bankterminal_3