Start og stopp kassasalg (sesjon)

Start kassasalget

Før du kan selge varer må du starte en sesjon. En sesjon bør vare fra du starter dagen/kassen til du avslutter for dagen.
Trykk Hovedmeny > Start kassasalg for å starte kassasalget/sesjonen. start_kassasalg

Stopp kassasalget

 1. For å avslutte sesjonen og ta oppgjør/avstemming trykker du Hovedmeny > Stopp kassasalg stopp_kassasalg
 2. Legg inn kontantbeholdning avstemming_2
 3. Bekfreft opptalt kontantbeholdning, eller tell på nytt avstemming_3
 4. Se over oppsummeringen og legg eventuelt inn uttak til bank/nattsafe, og/eller kommenter avstemmingen
 5. Trykk Fullfør avstemming avstemming_4
 6. Z-rapport skrives ut (hvis printer er tilkoblet) og sendes på e-post til butikkens registrerte e-postadresse. Denne ligger i kontrollpanelet (Konfigurasjon > Generelt > E-post > Butikkens e-postadresse)

Har du integrasjon mot Tripletex?

Med integrasjon mot Tripletex vil z-rapporten automatisk overføres når du fullfører avstemmingen. Oversikt/logg finner du i kontrollpanelet via Verktøy > Automatisk regnskapsføring > Historikk

Z-rapporten forklart

 • Firmananavn og org nr
 • Sesjonsnummer/ID
 • Fra dato (når sesjon ble startet)
 • Til dato (når sesjon ble avsluttet og z-rapport generert)
 • Oppsummering av transaksjoner fordelt på betalingsmetoder
 • Spesifisering av solgte gavekort og hvilke betalingsmetoder som ble benyttet
 • Oppsummering av returer og hvilke betalingsmetoder disse er slått ut på
 • Summering omsetning inkl. mva. Gjeld (gavekort/tilgodelapp) vil her stå med minusfortegn da disse tranaksjonene ikke er omsetning
 • Omsetning summert fordelt på varegupper. Her vil både momsgrunnlag og moms være spesifisert
 • Summering av omsetning fordelt på mva
 • Historisk oppsummering. Total summering av alle kassens salg og returer
 • Oppsummering av bruk
  • Øreavrunding: Antalll øreavrundinger og total verdi
  • Antall bytter/returer: Alle bytter/returer registrert på sesjonen og total verdi av disse
  • Antall reklamasjoner: Antll returer/bytter som er spesifisert som reklamasjon. Disse varene legges da ikke tilbake på lager
  • Avbrutte salg: Viser til antall tilfeller handlekurven er tømt/slettet av ekspeditør, og total verdi av disse
  • Rabatter gitt: Antall rabatter og total verdi (eksl. mva) gitt i løpet av sesjonen
  • Salgskvitteringer: Viser til alle kvitteringer slått ut på ordrer med positiv totalsum. Antall og total verdi
  • Returkvitteringer: Viser til alle kvitteringer slått ut på ordrer med negativ totalsum. Antall og total verdi
  • Kvitteringskopier: Antall kvitteringskopier skrevet ut og total verdi. Denne tar for seg/regner sammen både vanlige salgskvitteringer og returkvitteringer
  • Korreksjoner (pris/prosent): Rabatter registrert direkte på varelinjer (ekskl. mva)
  • Kassaskuff åpnet: Antall ganger kassaskuffen er åpnet i løpet av sesjonen
 • Avstemming
  • Sum kontanter ved start: Kontantbeløp i vekselkasse registert av ekspeditør ved oppstart av sesjon/kassasalg
  • Sum kontanter ved avslutning: Kontantbeløp i vekselkasse registert av ekspeditør ved avslutning av sesjon/kassasalg
  • Differanse: Differanse mellom registrert kontantbeløp i vekselkasse og omsetning i kontanter på gitt sesjon
  • Uttak til bank/nattsafe: Beløp fra vekselkasse ekspeditør tar ut til bank/nattsafe
  • Ny saldo: Kontantbeløp som nå vil ligge i vekselkasse (etter uttak til bank/nattsafe) -Signatur av ekspeditør som har utført avstemming/oppgjør