Gavekort og tilgodelapper

Gavekort og tilgodelapper håndteres i systemet som gjeld. I kontrollpanelet vil du til en hver tid ha oversikt på all gjeld (gavekort og tilgodelapper) samt reduksjon av gjeld (bruk av gavekort og tilgodelapper). Rapporten finner du via Rapporter > Datakasse > Gjeld. Her vil også gavekort utstedt i nettbutikken være registrert.


Table of contents