Koble til kvitteringsskriver

Se til at skriveren er påskrudd og koblet til ipad/iphone med kabel

  1. Gå til hovedmenyen
  2. Trykk på Koble opp skriver
  3. Trykk på skriveren slik at det kommer en grønn hake ved navnet til skriveren.
  4. Trykk på Ferdig. Skriveren er nå koblet til.

kvitteringsskriver_1 kvitteringsskriver_2