Logge inn og ut

Brukernavn og passord er det samme som du bruker for å logge inn i kontrollpanelet.
Innloget bruker vil være hovedbruker og definere kassepunkt/kasse-ID.

login

For å logge ut går du til hovedmenyen og trykker på menypunktet Logg ut

logout

For å skifte selger er det ikke nødvendig å logge ut, det kan gjøres uavhengig av hvilken hovedbruker som er innlogget.